המדריך השלם לדירוג IP עמיד למים - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7

המדריך השלם לדירוג IP עמיד למים - IP44, IP54, IP55, IP65, IP66, IPX4, IPX5, IPX7

יתכן שנתקלתם במוצרים עם סימון עליהם או על אריזתם, כמו IP44, IP54, IP55 או דומים אחרים. אבל האם אתה יודע מה המשמעות של אלה? ובכן, זהו קוד בינלאומי המייצג את רמת ההגנה של המוצר מפני חדירת חפצים ונוזלים מוצקים. במאמר זה נסביר מה המשמעות של IP, כיצד לקרוא את הקוד וגם נסביר בפירוט את רמות ההגנה השונות.

בודק דירוג IP רוצה לדעת מה פירוש דירוג ה- IP במוצר שלך? השתמש בבודק זה והוא יציג את רמת ההגנה.

IP

מוצר עם דירוג IP00 אינו מוגן מפני עצמים מוצקים ואינו מוגן מפני נוזלים.

מה הפירוש של דירוג IP? דירוג IP פירושו דירוג הגנה מפני כניסה (המכונה גם סימון הגנה בינלאומי) המייצג קוד שהיצרן אמור לציין כדי שהלקוח יידע אם המוצר מוגן מפני חדירות של חלקיקי מצב מוצק או חלקיקים נוזליים. הדירוג המספרי עוזר לאנשים לטפל טוב יותר במוצרים שהם קונים ולדעת לאחסן אותם בתנאים נאותים. מרבית יצרניות האלקטרוניקה מציינות פרטים מסובכים הקשורים למוצריהן, אך יהיה הרבה יותר קל להבין דירוג IP אם אנשים יידעו על כך. קוד ה- IP הוא כלי שקוף שיכול לעזור לכל אחד לקנות מוצרים באיכות טובה יותר, מבלי להטעות בז'רגון ובמפרט לא ברור. Ingress Protection הוא דירוג סטנדרטי המוכר ברחבי העולם שכל אחד יכול להשתמש בו, ללא קשר למיקומו. תקנים אלקטרוטכנולוגיים אלה נוצרו כדי לאפשר לאנשים לדעת אילו יכולות יש למעטפת המוצר, בין מים להגנה על עצמים מוצקים. הקוד נראה כך: הגרסה הקצרה של Ingress Protection, שהיא IP, ואחריה שתי ספרות או האות X. הספרה הראשונה מייצגת את ההתנגדות של האובייקט מפני עצמים מוצקים, ואילו השנייה מייצגת את ההגנה המוצעת מפני נוזלים. האות X מסמנת כי המוצר לא נבדק לקטגוריה המתאימה (בין מוצקים ובין אם נוזלים). הגנה על אובייקטים מוצקים הגנה על מוצר אלקטרוני מפני אובייקטים במצב מוצק מתייחסת לגישה של חלקים מסוכנים בתוך המוצר. הדירוג עובר מ -0 ל -6, כאשר 0 לא אומר בכלל הגנה. אם למוצר הגנה מפני אובייקטים מוצקים של 1 עד 4, הוא מוגן מפני אלמנטים שהם יותר מ -1 מ"מ, מידיים ואצבעות וכלים קטנים או חוטים. ההגנה המינימלית המומלצת היא תקן IP3X. להגנה מפני חלקיקי אבק, המוצר צריך לכלול לפחות תקן IP5X. חדירת אבק היא גורם עיקרי לנזק במונחים של מוצרי אלקטרוניקה, כך שאם המוצר מיועד לשימוש במקומות מאובקים, IP6X, ההגנה המקסימלית המובטחת, צריך להיות פלוס. זה נקרא גם הגנה מפני חדירה. חשוב לבחור בדירוג ה- IP המתאים ביותר למוצר אלקטרוני, מכיוון שהדבר משפיע על עמידות המוצר בפני מגע חשמל טעון, מה שעלול להוביל לפגיעה במוצר בזמן. הרכיבים האלקטרוניים המכוסים בסרטים פולימריים דקים עמידים בפני תנאי סביבה מאובקים זמן רב יותר.

 • 0 - אין הגנה מובטחת
 • 1 - הגנה מובטחת מפני חפצים מוצקים מעל 50 מ"מ (למשל ידיים).
 • 2 - הגנה מובטחת מפני חפצים מוצקים מעל 12.5 מ"מ (למשל אצבעות).
 • 3 - הגנה מובטחת מפני חפצים מוצקים שהם מעל 2.5 מ"מ (למשל חוטים).
 • 4 - הגנה מובטחת מפני חפצים מוצקים שהם מעל 1 מ"מ (למשל כלים וחוטים קטנים).
 • 5 - מוגן מפני כמות אבק שעלולה להפריע לפעולה התקינה של המוצר אך לא אטומה לחלוטין לאבק. הגנה מוחלטת מפני עצמים מוצקים.
 • 6 - אטום לחלוטין לאבק והגנה מלאה מפני חפצים מוצקים.

הגנה מפני חדירת נוזלים כך גם בנוזלים. הגנה מפני חדירת נוזלים מכונה גם הגנה על לחות והערכים ניתן למצוא בין 0 ל 8. נוסף 9K נוסף לקוד הגנת הפנימי. כמו במקרה שהוזכר לעיל, פירושו 0 כי המוצר אינו מוגן בשום צורה מפני חדירת חלקיקים נוזליים בתוך המארז. מוצרים אטומים למים לא בהכרח יתנגדו כאשר הם מונחים מתחת למים למשך זמן רב. די בחשיפה לכמויות קטנות של מים כדי לפגוע במוצר עם דירוג IP נמוך. אולי נתקלת במוצרים שיש להם דירוגים כמו IPX4, IPX5 או אפילו IPX7. כפי שצוין קודם לכן, הספרה הראשונה מייצגת הגנה על אובייקטים מוצקים אך לעיתים קרובות יצרנים אינם בודקים את מוצריה מפני חדירת אבק. זו הסיבה שהספרה הראשונה מוחלפת פשוט ב- X. אבל זה לא אומר שהמוצר אינו מוגן מפני אבק. אם יש לו הגנה טובה למדי מפני מים, סביר להניח שהוא יהיה מוגן גם מפני אבק. לבסוף, ערך 9K מתייחס למוצרים הניתנים לניקוי באמצעות קיטור ותומכים בהשפעות של סילוני מים בלחץ גבוה, ללא קשר לכיוון ממנו הם מגיעים. כאמור, למוצר שרשום כ- IPXX לא נערכו בדיקות במטרה לברר אם המוצרים עמידים במים ואבק או לא. חשוב להבין שדירוג XX אינו אומר שהמוצר אינו מוגן כלל. חובה לפנות ליצרן ולקרוא תמיד את מדריך המשתמש לפני שמכניסים את המכשיר האלקטרוני לתנאים מיוחדים.

 • 0 - אין הגנה מובטחת.
 • 1 - הגנה מובטחת מפני טיפות מים אנכיות.
 • 2 - הגנה מובטחת מפני טיפות מים אנכיות כאשר המוצר מוטה עד 15 ° ממצבו הרגיל.
 • 3 - הגנה מובטחת מפני ריסוסים ישירים של מים בכל זווית עד 60 °.
 • 4 - הגנה מובטחת מפני התזת מים מכל זווית שהיא.
 • 5 - הגנה מובטחת מפני סילוני מים המוקרנים באמצעות זרבובית (6.3 מ"מ) מכל זווית שהיא.
 • 6 - הגנה מובטחת מפני סילוני מים חזקים המוקרנים על ידי זרבובית (12.5 מ"מ) מכל זווית שהיא.
 • 7 - הגנה מובטחת מפני טבילה במים בעומק שבין 15 ס"מ למטר למשך 30 דקות לכל היותר.
 • 8 - הגנה מובטחת מפני תקופות ארוכות של טבילה במים בעומק של מעל 1 מטר.
 • 9K - הגנה מובטחת מפני השפעות סילוני מים בלחץ גבוה וניקוי אדים.

משמעויות של כמה דירוגי IP נפוצים

IP44 ——  פירושו של מוצר שיש לו דירוג IP44 הוא מוגן מפני עצמים מוצקים הגדולים מ -1 מ"מ ומים שמתזזים מכל הכיוונים.

IP54 ——  מוצר עם דירוג IP54 מוגן מפני חדירת אבק שמספקת למנוע את פעולתו הרגילה של המוצר, אך הוא אינו אטום לאבק. המוצר מוגן לחלוטין מפני חפצים מוצקים והתזת מים מכל זווית שהיא.

IP55 ——  מוצר מדורג IP55 מוגן מפני חדירת אבק שעלול להזיק לפעולה התקינה של המוצר אך אינו אטום לחלוטין לאבק. הוא מוגן מפני חפצים מוצקים וסילוני מים המוקרנים על ידי זרבובית (6.3 מ"מ) מכל כיוון.

IP65 ——  אם אתה רואה IP65 כתוב על מוצר, המשמעות היא שהוא אטום לחלוטין לאבק ומוגן מפני עצמים מוצקים. בנוסף הוא מוגן מפני סילוני מים המוקרנים על ידי זרבובית (6.3 מ"מ) מכל זווית שהיא.

IP66 ——  דירוג IP66 פירושו שהמוצר מוגן לחלוטין מפני אבק וחפצים מוצקים. יתר על כן, המוצר מוגן מפני סילוני מים חזקים המוקרנים על ידי זרבובית (12.5 מ"מ) מכל כיוון.

IPX4 ——  מוצר מדורג IPX4 מוגן מפני התזות מים מכל זווית.

IPX5 ——  מוצר עם דירוג IPX5 מוגן מפני סילוני מים המוקרנים באמצעות זרבובית (6.3 מ"מ) מכל כיוון.

IPX7 ——  דירוג של IPX7 פירושו שניתן לטבול את המוצר במים למשך 30 דקות לכל היותר בעומק שבין 15 ס"מ ל -1 מטר.  


זמן פרסום: ספטמבר-10-2020