סוג 128 אביזרי פונקציה

אביזרי פונקציה מסוג 128 (23 * 36 מ"מ)

שקע 2 פינים + 3 פינים D1 שקע 2 פינים D2 2 פינים עם שקע כדור הארץ D3 3 פינים שקע רב D4 שקע שטוח 3 פינים D5 שקע 5 פינים D6
מעיל (לנתוני מגבר וטלפון) D20 RJ45 (AMP) Cat.5 D21 RJ45 (AMP) Cat.6 D22 RJ11 (AMP.) D23 מעיל (לנתוני Luceent וטלפון) D25 RJ11 (לוסנט) D28
מעיל (לנתוני SIMON) D30 מעיל (לנתוני Panduit) D32 מעיל (לנתוני אלקטל) D33 מעיל (לנתוני Datwyle) A35 מעיל (לנתוני גזירה) D38 מעיל (לנתוני Nexans) D39
מעיל (לנתוני פוטביו A) D40 מעיל (לנתוני פוטביו B) D41 מעיל (לנתוני קורנינג) D42 מעיל (לנתוני מולקס) D44 שקע טלוויזיה D50 שקע BNC A51
socket3.5 שקע אוזניות D52 DIN (8 פינים) D53 שקע שמע D55 שקע וידאו D56 שקע סטריאו D58 USB D59
שקע תותח (סוג פין) D60 שקע רמקול D62 שקע מסוג S D63 15 פינים VGA (זכר) D65 15 פינים VGA (זכר) D66 שקע טלוויזיה HDMI D69
צלחת ריקה D70 מטען USB D71